Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Online Marketing en Webdevelopment

1. Definities

1.1. “Wij”, “ons” of “onze” verwijst naar Dr Blue, gevestigd te Industrieweg 40 3401MA IJsselstein.

1.2. “Klant” verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze diensten.

1.3. “Diensten” verwijst naar alle online marketing- en webdevelopmentdiensten die door Dr Blue worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot websiteontwerp, zoekmachineoptimalisatie, sociale mediabeheer, en gerelateerde services.

2. Acceptatie van Voorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via onze website.

3. Dienstverlening

3.1. Dr Blue zal zich inspannen om de overeengekomen diensten met de hoogste mate van vakmanschap en professionaliteit te leveren.

3.2. Klant verbindt zich ertoe om Dr Blue alle benodigde informatie en medewerking te verschaffen om de diensten te kunnen uitvoeren.

4. Prijzen en Betaling

4.1. De prijzen voor onze diensten worden overeengekomen op basis van een offerte die aan de Klant wordt verstrekt. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld.

4.2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 7 dagen na ontvangst van onze factuur.

5. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, inhoud en software, blijven eigendom van Dr Blue, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid en Garantie

6.1. Dr Blue is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

6.2. Wij garanderen niet dat de diensten ononderbroken of foutvrij zullen zijn, maar zullen redelijke inspanningen leveren om eventuele problemen op te lossen.

7. Beëindiging

7.1. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door de Klant of Dr Blue met een opzegtermijn van 14 dagen. Eventuele openstaande betalingen blijven verschuldigd na beëindiging.

8. Toepasselijk recht en Geschillen

8.1. Deze overeenkomst valt onder de wetten van Nederland.

8.2. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Utrecht.

9. Vertragingen en Kosten

9.1. De Klant erkent dat tijdige levering van content, materialen en benodigde informatie van hun kant van cruciaal belang is voor het nakomen van afgesproken deadlines.

9.2. Indien de Klant verzuimt om benodigde content, materialen of informatie tijdig te leveren, behouden wij het recht om de afgesproken deadlines aan te passen.

9.3. In het geval van vertragingen veroorzaakt door de Klant die leiden tot het aanpassen van de deadline, behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor de verlengde werkzaamheden. Deze kosten zullen in redelijkheid worden bepaald en aan de Klant worden meegedeeld.

9.4. Het niet voldoen aan de herziene deadlines als gevolg van klantvertragingen kan leiden tot verdere aanpassingen van de planning en mogelijke kosten, waarvoor de Klant verantwoordelijk zal zijn.

Dit stelt duidelijk dat vertragingen veroorzaakt door de klant kunnen leiden tot kosten en aanpassingen van de deadline. Zorg ervoor dat je de specifieke kosten en de methode voor het vaststellen van deze kosten duidelijk communiceert met je klanten.

10. Geen Garantie voor Specifieke Resultaten

10.1. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de resultaten van online marketingdiensten variabel kunnen zijn en afhankelijk zijn van tal van factoren, waaronder marktomstandigheden, concurrentie, en de inbreng en medewerking van de Klant.

10.2. Dr Blue doet geen toezeggingen of garanties met betrekking tot specifieke resultaten, inclusief maar niet beperkt tot omzetgroei, winst of de rangschikking van een website in zoekmachines.

10.3. Het succes van de marketinginspanningen is in grote mate afhankelijk van de informatie, materialen en medewerking van de Klant. Het niet verstrekken van benodigde informatie of medewerking kan de resultaten beïnvloeden.

10.4. Dr Blue zal zich inspannen om professionele en ethische marketingdiensten te leveren, maar kan geen specifieke resultaten garanderen.

Dit onderstreept dat marketingresultaten variabel zijn en dat de inbreng en medewerking van de klant van invloed kunnen zijn. Het benadrukt ook dat er geen garantie is voor specifieke resultaten. Zorg ervoor dat deze clausule duidelijk en begrijpelijk is voor je klanten.

9. Contactgegevens

Dr Blue
Industrieweg 40 3401MA IJsselstein
contact@drblue.nl
www.drblue.nl